Een kasteel zonder gracht

De prachtige kastelen die we ook in deze tijd soms nog terugzien in ons land zijn gebouwd in de Middeleeuwen. De kastelen waren ook toen al geen gewone gebouwen. De kastelen werden gebouwd in opdracht van rijke families die een landgoed bezaten. De kastelen waren niet alleen prachtig om in te leven en bovendien erg ruim, maar ze waren ook goed te verdedigen. In veel gevallen werd er ook een gracht om een kasteel gegraven, maar een kasteel zonder gracht kwam ook wel voor. Waarvoor dient een gracht en waarom bestaat er ook een kasteel zonder gracht? Hier lees je het.

Hiervoor diende een gracht

De gracht van een kasteel heeft vandaag de dag niet echt een functie meer. Wél kan zo’n gracht er nog steeds mooi uitzien. Dat wil echter niet zeggen dat een kasteel zonder gracht niet mooi is. Een gracht had in de Middeleeuwen de functie om de kasteeleigenaren te beschermen. Als er gevaar dreigde, konden de poorten gesloten worden en/of de brug opgehaald worden. Men kon het kasteel daardoor minder goed of niet binnen dringen. De gracht was dus een belangrijk verdedigingssysteem van het kasteel.

Waarom een kasteel zonder gracht?

De kastelen zonder gracht zijn niet altijd in de Middeleeuwen gebouwd, maar soms ook hierna. Heeft een kasteel geen gracht, dan was verdediging tegen vijanden voor de kasteeleigenaren minder belangrijk. Het kasteel was dan voornamelijk een statussymbool en bovendien een zeer luxueuze woning. Na de middeleeuwen werden er steeds vaker kastelen zonder gracht gegraven, omdat verdediging tegen vijanden minder belangrijk werd. Bovendien vormen kastelen, met of zonder gracht, vandaag de dag nog weinig bescherming tegen vijandelijke militairen. Tegenwoordig zijn ze er dus vooral vanwege de uitstraling. Historische kastelen laat men ook staan vanwege de culturele en historische waarde die de kastelen hebben.